Podług [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
podług przyimek Sądził wszystkich podług siebie.