Pode [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
pode przyimek Nogi się ugięły pode mną.