Pod [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
pod przyimek Siadłam pod drzewem.