Podobnie [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
podobnie przysłówek Ubrałam się podobnie.