Pod dostatkiem [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
pod dostatkiem przysłówek Wszystkiego mamy pod dostatkiem.