Po dawnemu [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
po dawnemu przysłówek Wszystko jest po dawnemu.