Po części (w części) [kłopotliwe części mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
po części

albo

w części

przysłówek Po części przyznaję ci rację.