Początkowo [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
początkowo przysłówek Początkowo bardzo się bałem.