Podobno [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
podobno przysłówek Podobno przyjeżdża jutro.