Przytułek

Nie budujcie przytułków dla nędzy umysłowej.