Przytułki

Nie budujcie przytułków dla nędzy umysłowej.