Puszkin Aleksander (Siergiejewicz)

Aleksander (Siergiejewicz) Puszkin 

(6 czerwca 1799, Moskwa – 10 lutego 1837, Petersburg)

Pisarz i poeta rosyjski, przedstawiciel romantyzmu rosyjskiego, klasyk literatury rosyjskiej, reformator rosyjskiego języka literackiego, lekceważył twórców, którzy „nie mieli żadnego celu, żadnego dążenia”. Uważany za najwybitniejszego poetę rosyjskiego.

Ukończył elitarne liceum w Carskim Siole. Już w trakcie nauki powstawały jego pierwsze utwory, m.in.: elegie, ody, satyry, w których wyrażał pragnienie wolności, za co został zesłany na Kaukaz.

Puszkin jest ważną postacią w historii Polski,  kontakty z Puszkinem i wzajemne związki widoczne są miedzy Mickiewiczem i Puszkinem, autorem poematu „Eugeniusza Oniegina” (1824-1832), dramatu „Borys Godunow” (1825) oraz liryków.

Początkowo demokrata, później zwolennik rosyjskiego, wielkomocarstwowego nacjonalizmu.

Z Puszkina Mickiewicz przełożył m.in,. „Przypomnienie”, zaś Puszkin przetłumaczył „Trzech budrysów” i „Czaty”, próbował także przekładać „Konrada Wallenroda”.

Uwikłany w dworskie intrygi, uczestniczył w pojedynku, w obronie honoru żony, 2 dni po nim zmarł i został pochowany bez żadnego rozgłosu.

Najbardziej znane dzieła:

  • „Wolność” (1817) – oda,
  • „Borys Godunow” (1830) – dramat historyczny,
  • „Eugeniusz Oniegin” (1833) – powieść poetycka,
  • „Dama pikowa” (1835) – powieść obyczajowa,
  • „Córka kapitana” (1836) – powieść historyczna,
  • „Jeździec miedziany” (1837) – poemat historyczny.