Hugo Victor

Victor Hugo 

( 26 lutego 1802, Besançon – 22 maja 1885, Paryż)

Polityk, czołowy romantyk francuski, wywarł wpływ na romantyczne rozumienie sztuki, zwłaszcza dramatu jako nowożytnego i nowoczesnego gatunku.

Członek Akademii Francuskiej, deputowany do Konstytuanty i Zgromadzenia Narodowego, zwolennik rewolucji lipcowej (1830), uczestnik  rewolucji lutowej (1848), dobrowolny wygnaniec, sprzeciwiający się II cesarstwu (1851–1870), po upadku Napoleona III  powrócił do  kraju, senator III Republiki.

Autor dramatów, powieści,  liryków, listów i przemówień politycznych, wybrane to:

  • „Cromwell” (1827),
  • „Hernani” (1830),
  • „Katedra Panny Marii w Paryżu” (1831),
  • „Nędznicy” (1862),
  • „Legenda wieków” (1858-1883).