Pytanie

Obetnij sobie głowę, po co Ci dwie… doopy?