Pytanie retoryczne

Pytanie retoryczne – pytanie, na które nie oczekuje się odpowiedzi (jest ona oczywista lub nie można jej udzielić), celem jest zwrócenie uwagi na problem, podkreślenie jego znaczenia. Zawiera tezę i jest stawiane nie w celu uzyskania odpowiedzi, ale właściwie po to, by mówiący je mógł wyrazić własną opinię i zyskać dla niej sympatię (aprobatę) odbiorcy. Pytania retoryczne podnoszą ekspresję tekstu i angażują uwagę osób, do których sa kierowane.