Apostrofa [przykłady]

Przykłady:

J. Kochanowski , Pieśń

Czego chcesz od nas, Panie…

J. Kochanowski , Na lipę

Gościu, siądź pod mym liściem, a odpoczni sobie!

J. Kochanowski, Tren VI

Ucieszna moja śpiewaczko, Safo słowieńska,
Na którą nie tylko moja cząstka ziemieńska,
Ale i lutnia dziedzicznym prawem spaść miała;

J. Słowacki,  Smutno mi, Boże! (Hymn)

„Smutno mi, Boże!”

W. Broniewski, Syn podbitego narodu, syn niepodległej pieśni

„Dum­na i pięk­na War­sza­wo, chwa­ła two­im ru­inom,
chcę zli­czyć i uca­ło­wać two­je mę­czeń­skie ce­gły”.