Apostrofa

Apostrofa – bezpośredni zwrot do osoby, rzeczy, pojęcia, często wyrażający szacunek, respekt, uwielbienie. Apostrofa stosowana jest w utworach pisanych stylem podniosłym, poważnym, uroczystym.