Apostrofa

  • Wywodzona z greckiego apostrofe = zwrot, odwrócenie.
  • Figura retoryczna (zwrot retoryczny) polegająca na bezpośrednim zwróceniu się do osób obecnych lub nieobecnych, często nieżyjących lub do pojęć oderwanych, a także przedmiotów.
  • Apostrofa – bezpośredni zwrot do osoby, rzeczy, pojęcia, często wyrażający szacunek, respekt, uwielbienie.
  • Bóstwo, pojęcie czy osoba jest nieobecna w utworze, ale zostaje przywołana , zgodnie z przysługującym autorowi prawem do pewnej umowności poetyckiej.
  • Apostrofa stosowana jest w utworach pisanych stylem podniosłym, poważnym, uroczystym.
  • Używana w stylu artystycznym dla wzmocnienia wypowiedzi i nadania jej silniejszej barwy uczuciowej, obrazowości i ozdobności stylistycznej.