„Quo vadis” Henryka Sienkiewicza [najważniejsze wątki]

  • Miłosny, miłość Ligii i Winicjusza, pełna przeszkód, dojrzewa i kończy się szczęśliwie, miłość Petroniusza i Eunice, spełniona lecz nieszczęśliwa.
  • Historyczny, dzieje Rzymu za czasów Nerona, upadek, narodziny chrześcijaństwa, prześladowania.
  • Społeczny, obraz wszystkich warstw społecznych Rzymu (dwór cesarski, patrycjusze, ubogi lud, pierwsi chrześcijanie).
  • Obyczajowy, zwyczaje i wierzenia Rzymian i chrześcijan, różnice światopoglądowe, różne spojrzenia na miłość, życie, śmierć.
  • Religijny, dzieje Piotra i Pawła (świętych), męczeństwo pierwszych chrześcijan.