„Quo vadis” Henryka Sienkiewicza [plan wydarzeń]

 1. Spotkanie Petroniusz i Winicjusza, opowieść Winicjusza o Ligii.
 2. Pomysł sprowadzenia Ligii na dwór Nerona jako zakładniczki Cezara.
 3. Uczta u Nerona z pijacka orgią, ucieczka Ligii.
 4. Gniew Winicjusza, zlecenie Chilonowi zadania odnalezienia Ligii.
 5. Wiadomość, że Ligia jest chrześcijanką.
 6. Winicjusz na kazaniu św. Piotra.
 7. Nieudana próba porwania Ligii przez Winicjusza.
 8. Winicjusz u chrześcijan, pielęgnacja chorego.
 9. Błogosławieństwo św. Pawła dla miłości Ligii i Winicjusza.
 10. Wyjazd Winicjusza do Ancjum razem z Neronem.
 11. Podpalenie Rzymu przez Nerona.
 12. Oskarżenie chrześcijan o umyślne spalenie miasta.
 13. Ligia w więzieniu.
 14. Męczeńska śmierć chrześcijan na arenach i w ogrodach Nerona.
 15. Ligia i Ursus na arenie gladiatorskiej, ułaskawienie przez lud.
 16. Śmierć Petroniusza i Eunice.
 17. Śmierć Nerona.