„Ranyjulek” Juliana Tuwima

Wiersz pochodzi ze zbioru „Sokrates tańczący” z 1920 roku.

Podmiot liryczny nie został dokładnie określony, jest to jednak przykład liryki bezpośrednie, osobistej („swą, „powinienem”).

Utwór afirmuje życie, chwali młodość i witalizm.

Podmiot liryczny z zazdrością spogląda na miejskich andrusów (łobuziaków), chciałby jak oni tryskać swobodą radością i cieszyć się beztroską.

Wiersz napisany jest prostym językiem, pojawiają się w nim kolokwializmy, wulgaryzmy („ranyjulek”, „podchmielony”), zdania wykrzyknikowe, wiele dosłownych epitetów („dziurawy kapelusz”), metafor („gwiazdy łykać”) i porównań („bezpański jak pies”).

O dynamice wiersza decydują regularne rymy, dokładne, przeplatane.