Reakcja [synonimy]

 • Reagowanie.
 • Oddźwięk.
 • Odruch.
 • Poryw.
 • Echo.
 • Refleks.
 • Odpowiedź.
 • Odzwierciedlenie.
 • Wystąpienie.
 • Następstwo.
 • Skutek.
 • Wynik.
 • Riposta.
 • Przeciwdziałanie.
 • Kontrakcja.
 • Odpór.
 • Reperkusja.
 • Konsekwencja.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]