Znaki ironii

 • Ton wypowiedzi, intonacja głosu, akcentowanie:
  • nadawca podkreśla znaczące dla niego treści, dodając im dodatkowy sens, modulując wypowiedź, akcentując wybrane wyrazy.
 • Mimika:
  • nadawca dodaje do wypowiedzi odpowiednią minę lub szyderczy uśmiech.
 • Gestykulacja:
  • nadawca żywo gestykuluje podkreślając własny przekaz, umniejsza wypowiedzi drugiej strony.
 • Ogólna postawa:
  • nadawca przyjmuje charakterystyczną postawę ciała, charakterystyczną do jego uczuć, wyrażającą np. niechęć lub pogardę.
 • Styl wypowiedzi:
  • nadawca celowo sięga po język wartościujący, posługuje się paradoksem i innymi środkami, które nadają jego wypowiedzi charakter ironiczny.