Sarkazm

  • Polega nas nadaniu wypowiedzi szczególnego, złośliwego charakteru.
  • Może mieć formę jawną , w przeciwieństwie do ironii ukrywającej się w przeciwieństwie znaczeń.
  • Obie kategorie są od siebie niezależne, ale ironia pojawia się przy sarkazmie wzmacniając ton wypowiedzi.
  • Nadawca takiej wypowiedzi intencjonalnie kieruje ją w stronę adresata, aby wyrazić pogardę i niechęć wobec niego.