Recepcja dzieła literackiego

  • Reakcja czytelnicza na konkretny utwór literacki.
  • Wyraża się w jego poczytności i innych formach akceptacji (lub braku akceptacji).
  • Zjawisko niesłychanie złożone, uwarunkowane historycznie i kulturowo.
  • Masowa poczytność utworu nie przekłada się na rangę artystyczną dzieła i odwrotnie.