Reflektor

  • Grupa poetów lubelskich związanych w latach 20. XX wieku z czasopismami „Lucyfer” (1921-1923) oraz „Reflektor” (1923-1925).
  • Większość poetów  Reflektora hołdowała nastrojowej poezji, która unika rozbudowanych opisów i zdobyczy poetyckich Awangardy (krakowskiej).
  • Najciekawszym przedstawicielem grupy był Józef Czechowicz (1903-1939).