Ręczyć [synonimy]

  • Gwarantować.
  • Przyrzekać.
  • Dawać rękojmię.
  • Przysięgać.
  • Żyrować.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]