„Reduta Ordona” Adama Mickiewicza [obraz Polaków i Rosjan]

Adam Mickiewicz scharakteryzował obie grupy walczących, Polakom przypisał cechy pozytywne, takie jak: godność, ofiarność, patriotyzm, Rosjanom zaś służalczość wobec cara, okrucieństwo wobec innych narodów. Poeta zastosował kontrast w wielu aspektach obu armii (kolory, cechy charakteru).

Polacy

Rosjanie

 • Nieliczni, w porównaniu do nawały rosyjskiej.
 • Słabo uzbrojeni, zaledwie 6 armat, mało amunicji, która szybko się kończy.
 • Zacięci w boju, nie poddają się , strzelają do ostatnich pocisków, szanują broń, strzelają celnie.
 • Traktują obronę ojczyzny jako święty obowiązek.
 • Są zrozpaczeni, kiedy widzą, że amunicja się kończy.
 • Starają się przeciwstawić carskiej nawałnicy i bezprawnemu zajęciu ojczyzny.
 • Walczą w słusznej sprawie (obrona stolicy, ojczyzny).
 • Są dumni i honorowi, nie chcą trafić do niewoli, wybierają więc śmierć w boju.
 • Są ofiarni, niewinni.
 • Redutę poeta przyrównał do motylu wrzuconego w mrowisko.
 • Przeważają liczebnie nad Polakami.
 • Mają dwieście armat, co oznacza ogromną przewagę w uzbrojeniu.
 • Narażają życie dla swego cara, który jest bardzo daleko, siedzi bezpieczny w Petersburgu.
 • Obraz cara jest wyjątkowo niekorzystny, jest mściwym i bezlitosnym tyranem.
 • Wszyscy się go boją, nie tylko w podbitych krajach, ale także w Rosji.
 • Car jest okrutny wobec własnego narodu.
 • Kary za nieposłuszeństwo są bardzo ciężkie, m. in. jest to zesłanie na katorżnicza pracę na Sybir.
 • Car nieprawnie panuje w Polsce.
 • Dziwi się odwadze Polaków, gniewa go ich opór i walka o Polskę .
 • Negatywne cechy Rosjan podkreślił poeta barwami, ich opis nasycił czernią.
 • Cara porównał do szatana.