„Reduta Ordona” Adama Mickiewicza [postawa głównego bohatera]

  • Bohaterstwo żołnierzy wzrusza generała Ordona.
  • Rozumie jednak tragizm sytuacji, wie że wkrótce zabraknie amunicji i poniosą klęskę.
  • Porażka w jednej bitwie nie oznacza klęski całkowitej.
  • Ordon wstępuje na wały i wysadza redutę w powietrze.
  • Nie chce oddać tego miejsca wrogowi.
  • W tym desperackim czynie widzi szansę pokonania wroga.
  • Pod gruzami reduty giną obrońcy i napastnicy.
  • Ordon pokazany jest jako wspaniały wódz, obrońca wiary i honoru.
  • Wolność ojczyzny jest dla niego wartością najważniejszą.

  • W rzeczywistości Ordon nie zginął, spotkał się nawet z Mickiewiczem, w Bułgarii (w Burgas), kiedy poeta podróżował do Turcji, by tam stworzy legion polski, który walczyłby z Rosją, przy boku armii tureckiej.