Reformy

Staszic domagał się, aby panowie zmienili chłopom reformy.