Reformy oświatowe i kulturalne [Oświecenie]

 • Działalność Collegium Nobilium założonego w 1740 roku przez Stanisława Konarskiego, reformatora wszystkich szkół pijarskich.
  • celem było wykształcenie światłego obywatela odpowiedzialnego za losy państwa.
 • Korpus Kadetów, zwany Szkoła Rycerską pod komendą księcia Adama Kazimierza Czartoryskiego.
  • założony przez Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1765 roku,
  • hymnem szkoły był wiersz  Ignacego Krasickiego „Święta miłości kochanej Ojczyzny”,
  • wychowankowie: Tadeusz Kościuszko, Julian Ursyn Niemcewicz, Jakub Jasiński.
 • Działalność biblioteki braci Załuskich.
 • Mecenat króla:
  • „obiady czwartkowe”, nawiązujące do europejskich salonów literackich,
  • otwarcie Teatru Narodowego w 1765 roku, przy dużym zaangażowaniu władcy.