Przyczyny powstania kościuszkowskiego 1794

Przyczyny powstania kościuszkowskiego:

 • Drugi rozbiór Polski (1793),
  • załamanie się gospodarki,
  • pusty skarb,
  • brak dostępu do morza,
  • oddanie zaborcom najżyźniejszych ziem,
  • wzrost cen żywności.
 • Nieudane zabiegi Tadeusza Kościuszki i Franciszka Barssa o pomoc w rewolucyjnym Paryżu.
 • Przygotowania do powstania prowadzone przez Kuźnice Kołłątajowską i działaczy patriotycznych na emigracji.
 • W obliczu wojny z Turcją Rosja wycofał część swoich wojsk i rozkazała ambasadorowi Osipowi Igelströmowi redukcję o połowę armii polskiej.
  • odmowa Antoniego Madalińskiego, który 12 marca 1794 roku wyruszył z Ostrołęki w kierunku Krakowa.
  • Obawa przed wykryciem spisków na ziemiach polskich.