Mężczyzna [synonimy]

 • Chłop.
 • Mąż.
 • Chłopiec.
 • Chłopak.
 • Młodzian.
 • Młokos.
 • Kawaler.
 • Wyrostek.
 • Młodzik.
 • Człowiek.
 • Żółtodziób.
 • Niedorostek.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]