Budowa [synonimy]

  • Budowanie.
  • Wznoszenie.
  • Stawianie.
  • Produkcja.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]