Geniusze [mitologia]

  • Rzymskie bóstwa strzegące człowieka i czyniące go do płodzenia dzieci.
  • Symbolizowały siłę życiową i duchową.
  • Nie tylko każdy człowiek, ale zespół, instytucja, miały swoich geniuszów.
  • Geniusze rodziły się one równocześnie z człowiekiem, czuwały nad jego istnieniem, umierały wraz z nim.
  • Również bogowie je  posiadali.
  • Szczególną rolę odgrywały w życiu małżeńskim.
  • Geniusze  łoża  małżeńskiego dbały o płodność małżeństwa.
  • Osobną kategorię stanowiły geniusze cesarzy rzymskich.
  • Żeńskim odpowiednikami strzegącymi kobiet, były junony.

Wg Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły