Rejent Bolesta

Rejent Bolesta – postać w Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza, bohater trzecioplanowy,  urzędnik przy sądzie ziemskim, znajomy Sędziego, myśliwy, właściciel psa Kusego, o którego zacięty toczył spór z Asesorem, właścicielem psa Sokoła, narzeczony Telimeny.