Skierka

Skierka – postać z dramatu Balladyna Juliusza Słowackiego, elf, sługa głównej bohaterki, postać epizodyczna i fantastyczna.