Tybalt

Tybalt – postać z szekspirowskiej tragedii Romeo i Julia, kuzyn pani Kapulet, wróg Montekich, szczególnie Romea, bohater epizodyczny, mściwy, zarozumiały  i bezlitosny,  dobry szermierz, ale postępujący niezbyt uczciwie, prowokuje pojedynek z Romeo, ale jego ofiarą pada Merkucjo, ginie z ręki Romeo.