Reklama tekst perswazyjny

REKLAMA to tekst perswazyjny, który ma kogoś przekonać do nabycia produktu, do wyboru właśnie tego a nie innego spośród wielu innych produktów, stąd najważniejsze w reklamie jest pomysł ( lub hasło reklamowe)

Celem reklamy jest  zaprezentowanie jakiegoś produktu, przedstawienie jego zalet, cech, właściwości, działania i przydatności.

Powinny się w niej znaleźć następujące elementy:

  • hasło reklamowe,
  • informacja o reklamowanym produkcie
  • informacja o producencie, zaletach i przydatności.

Piszą należy pamiętać, że :

  • na początku należy zapoznać potencjalnego klienta z cechami reklamowanego produktu,
  • wybrać szczególne cechy do uwypuklenia,
  • ustalić adresata,
  • wymyślić slogan, który zachwyci, zainteresuje odbiorców,
  • zastosować: czasowniki modalne (np. musisz, warto, należy), przymiotniki i przysłówki wartościujące(np. wyjątkowy), kwalifikatory (np. zawsze, nigdy), nazwy wartości (np. miłość, zdrowie, patriotyzm, szczęście).