„Antygona” – racje Kreona i Antygony

Konflikt między Antygona a Kreonem rozgrywa się na płaszczyźnie sprzeczności między prawem boskim, a prawem stanowionym.

RACJE KREONA

 • Pragnie wzmocnić władzę królewską.
 • Dba o swój autorytet, jest niezłomny w swych decyzjach.
 • Najważniejsze jest dla niego prawo państwowe.
 • Jest władcą sprawiedliwym, nie robi wyjątku nawet dla swej krewnej.
 • Troszczy się o swoje państwo, chroniąc je przed zdrajcami.
 • Chce pokazać, co czeka zdrajców ojczyzny.
 • Kieruje się zdrowym rozsądkiem.
 • Kieruje się rozumem.

RACJE ANTYGONY

 • Reprezentuje racje jednostki.
 • Nade wszystko przedkłada prawa boskie.
 • Kieruje się uczuciem, miłością do brata.
 • Postępuje zgodnie ze swoim sumieniem.
 • Najważniejsze są dla niej uczucia.
 • Uważa, że obowiązkiem żyjących jest grzebanie umarłych.
 • Jest konsekwentna w swych działaniach, nie zmienia swych decyzji.

Oboje ponoszą klęskę, bowiem nad ich losem ciąży fatum.