Zaleski Bronisław

Bronisław Zaleski

(1819, Krasnaja Słoboda, Białoruś – 2 stycznia 1880, Mentona, Francja)

Historyk, publicysta, rytownik, uczestnik ekspedycji geologicznej.

Kilkakrotnie więziony i zsyłany za działalność patriotyczną.

Działacz Towarzystwa Historyczno-Literackiego, wydawał „Roczników”, pracował w polskiej księgarni w Paryżu,  członek Polskiej Akademii Umiejętności.

W latach 1866 – 1880 najbliższy przyjaciel Norwida.