Relacja

  • Rodzaj opowiadania o zdarzeniach i ich uczestnikach.
  • Często przekazywana na żywo.
  • Ma skrótowa formę  i luźna kompozycję.
  • Zawiera elementy wyrażające emocje opowiadającego.