Średniowieczni rycerze

 • Tworzyli ważną grupę społeczną.
 • Z ich zdaniem liczyli się królowie i książęta.
 • Bronili dóbr swego pana przed rabusiami,.
 • Chronili chłopów i mieszczan.
 • Kandydat na rycerza najpierw służył swemu panu jako paź.
 • Uczył się jazdy konnej i fechtunku, poznawał rycerskie zwyczaje.
 • Następnie rozpoczynał służbę jako giermek.
 • Towarzyszył swemu panu na wojnach, podczas  turniejów rycerskich.
 • Opiekował się koniem, dbał o zbroję i broń rycerza.
 • Kiedy posiadł potrzebne umiejętności był pasowany na rycerza.
 • Otrzymywał wówczas ozdobny pas i miecz.