Zasady kulturalnej rozmowy

  • Traktuje swego rozmówcę z szacunkiem.
  • Trzymuj podczas rozmowy kontakt wzrokowy z osobą, z która rozmawiasz.
  • Stosuj zwroty  grzecznościowe.
  • Unikaj słów, które mogłyby kogoś urazić lub wprawić w zakłopotanie.
  • Formułuj swoje wypowiedzi w sposób jasny i zrozumiały.
  • Nie bądź natarczywy.
  • Nie zmuszaj nikogo do słuchania tego, czego nie chce.
  • Nie przerywaj czyichś wypowiedzi, nie przekrzykuj nikogo.
  • Słuchaj uważnie innych, nawet jeśli masz inne zdanie.