Relacje znaczeniowe pomiędzy wyrazami

Ze względu na swoje znaczenie wyrazy pozostają w różnych relacjach wzajemnych, są to na przykład:

  • Synonimia, bliskoznaczność, gdzie relacja polega na podobnych znaczeniach (np. szkoła, buda, akademia, uczelnia, uniwersytet, liceum, technikum, politechnika). Wyrazy wchodzące w takie relacje to synonimy, wyrazy bliskoznaczne.
  • Antonimi, przeciwieństwo, gdzie występują słowa o przeciwnych znaczeniach (np. gruby – chudy, niski – wysoki, biały – czarny). Słowa o znaczeniach przeciwnych to antonimy.
  • Homonimia, jednakowość, wyrazy w tej relacji tak samo brzmią, lecz nie są powiązane znaczeniowo, zwykle mają też różne pochodzenie (np. bal/zabawa – bal/kloc drzewa,  ekler/suwak – ekler/ciastko, skrzynka/paczka na owoce – skrzynka/pocztowa). Są to homonimy.