Wieloznaczność słów [polisemia]

Słowa wskazują bardzo często wiele pojęć.

Znaczenie poszczególnych słow znajdziemy w wielu słownikach danego języka, np. polskiego, angielskiego czy czeskiego, gdzie znaczenie tak samo brzmiącego wyrazu może być zupełnie inne.

Wielość znaczeń danego słowa, czyli funkcjonowanie wielu pojęć przez nie oznaczanych nazwywamy polisemią, czyli właśnie wieloznacznością słowa.