Remigiusz [patron chrześcijański]

 • Urodził się około 436 roku we Francji w rodzinie gallo-romańskiej.
 • Odebrał bardzo dobre, gruntowne wykształcenie.
 • Został dzięki temu w wieku 22 lat biskupem Reims.
 • Gdy na tron wstąpił król Chlodwig I – Remigiusz spotkał się z nim i złożył gratulacje.
 • Gorąco zachęcał nowego króla do współpracy z Kościołem i biskupami oraz poszanowania własności kościelnej.
 • Uroczystość ta odbyła się w Boże Narodzenie 496 roku i właśnie ten dzień przyjmuje się jako datę chrztu Francji.
 • Od tej pory Francję nazywano Pierwszą Córą Kościoła, ponieważ byłą pierwszym zachodnim państwem, które  przyjęło chrzest.
 • Remigiusz zaczął prowadzić dzieło misyjne na terenie całej Francji..
 • Zakładał nowe biskupstwa, ustanawiał prawa, zredagował statut Kościoła we Francji.
 • Zmarł około 533 roku w Reims.

 • Imię Remigiusz pochodzi od łacińskiego słowa remigium = wiosło.
 • Pierwotnie oznaczać mogło rzemieślnika wyrabiającego wiosła.
 • Święty Remigiusz jest patronem:
  • miasta i diecezji Reims.
 • Wzywany jest w modlitwach przeciwko:
  • dżumie,
  • chorobom gardła,
  • gorączce,
  • wężom,
  • obojętności religijnej.
 • Dzień św. Remigiusza to 1 października.

[na podstawie Słownika patronów chrześcijańskich, Janiny Kryńskiej]