Renesans [wzorce osobowe, nauka/oświata]

Renesans stworzył następujące wzorce osobowe:

 • humanisty (J. Kochanowski, „Pieśni”),
 • władcy (N. Machiavelli, „Książę),
 • dworzanin (Ł. Górnicki, „Dworzanin polski”),
 • poeta doctus (Jan Kochanowski),
 • mecenas (Wawrzyniec Wspaniały),
 • ziemianin (M. Rej, „Żywot człowieka poczciwego”),
 • obywatel – patriota (A.F. Modrzewski, „O poprawie Rzeczypospolitej”).

 • teoria heliocentryczna Mikołaja Kopernika,
 • rozwój drukarstwa,
 • gimnazja humanistyczne,
 • rozwój szkól wyższych (np. Akademia Zamojska).