Restauracja [synonimy]

  • Lokal.
  • Kawiarnia.
  • Cukiernia.
  • Jadłodajnia.
  • Stołówka.
  • Gospoda.
  • Garkuchnia.
  • Traktiernia.
  • Knajpa.
  • Oberża.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]