Reszta [synonimy]

  • Ostatek.
  • Pozostałość.
  • Odpadek.
  • Część.
  • Cząstka.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]