Rezerwat [synonimy]

  • Park narodowy.
  • Ogród.
  • Teren chroniony.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]